Friday Bunny

Friday Bunny #101 – Thanatophobia

101. Thanatophobia -- Страх от смъртта или от загубата на близък (среща се още и като Thantophobia). *Всяко поколение трябва да погребе своите герои.

Friday Bunny #100 – Gerontophobia

100. Gerontophobia -- Страх от стари хора и от остаряване. Петъчен Зайо навърши 100 епизода и май му е време за почивка. Оттук нататък ще се появява по-рядко, а когато…

Friday Bunny #96 – Sexophobia

96. Sexophobia -- Страх от противоположния пол. Има и специфична разновидност: Caligynephobia и Venustraphobia - страх от красиви жени.

Friday Bunny #94 – Francophobia

94. Francophobia -- Страх от Франция и от френската култура. Още: Galiophobia и Gallophobia. Специален поздрав за специални хора, които, за разлика от Зайо, изпитват съвсем противоположни чувства. :-)