Friday Bunny

Friday Bunny #5 – Sciaphobia

5. Sciaphobia - (също и Sciophobia) Страх от сенките. (Картинката е с допълнителен ефект, който не се вижда, ако четете блога през RSS.)

Friday Bunny #3 – Bibliophobia

3. Bibliophobia - Страх от книги. ----------- R.I.P., J.D. Salinger. Благодаря ти за деветте истории и за семейство Глас.

Friday Bunny #1 – Achluophobia

1. Achluophobia - страх от тъмното. Започвам нова рубрика - страхове в картинки. Всеки петък този пухкав страхопъзльо ще ви илюстрира някоя от многобройните си фобии.