Blog

Масова неграмотност

Запознайте се с буквоядите:

The letter-eaters class

Обичайте тези птички и не стреляйте по тях, моля. Като пораснат, някои от тях стават добри редактори. 🙂

2 Comments

  1. batpep

    хора, нека знаем какво е “узус” и какво е “норма”. само така ще можем да бъдем нормални, тъй мисля 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *